woensdag 19 oktober 2016

Always Dream Huge Dreams


October is ADHD Awareness Month. Tijd om eens iets te schrijven dus, ware het niet dat ik al weken volcontinu verzuip en ik nauwelijks tot schrijven in staat ben.

Want ik ben in de periode van half augustus tot eind september HARD doorgegaan. Veel werk verzet. Massa's! Me van alles aangetrokken. Oplossingen uitgedacht. Vooruitgang geboekt op allerlei vlakken. 

En ook: niet te veel bewogen. Meer yoga/lopen/zwemmen geskipt dan gedaan. Zodat het kopke te vol raakte en ik nu - ondanks een paar vrije dagen - met een hoofd vol watte kamp.

Vandaag zit ik alweer uren over te werken. Gewoon omdat ik de dingen die ik binnen mijn werktijd moet doen niet rond krijg. Alles is angstwekkend onoverzichtelijk of ingewikkeld. Ik snap het niet, of kom er niet toe. Met als gevolg dat ik (weer) geen vier vijfden maar 100 procent (of meer) werk en niet genoeg werk maak van die activiteiten (yoga/lopen/zwemmen) die mijn hoofd leeg kunnen maken. Ik voel de afgrond naderen. Ik loop er al 2 weken langs te slenteren - die regen maakt het extra gevaarlijk - en tel af naar de herfstvakantie. 

Daarnet opende ik een mail die er al 2 weken stond - ik vermeed hem bewust  - en die eigenlijk zeer toepasselijk is. Het is de jaarkalender van gespreksavonden rond AD(H)D bij Aandacht vzw.

De gespreksavonden staan ondertussen in mijn agenda. Ik heb ze er 1 voor 1 in geplakt en hartsgrondig gevloekt op de ontbrekende "Voeg toe aan uw agenda" links. 

De eerste is vanavond al, merkte ik op. Niet dat ik er heen ga. Als ik IETS doe buiten lessen voorbereiden zal het veeleer wat "beweging" zijn. Me nog een paar uur op een stoel houden, maakt me potentieel moorddadig. 

Hier zijn ze dus: het lezen waard.

Woensdag 19 oktober 2016 (Brugge)
EMOTIES en ADHD
Mensen met AD(H)D leven intensief. We willen meer weten. Wij haten meer. We rouwen meer. Maar we hebben ook meer lief. Niet alleen allerlei zintuiglijke indrukken worden vrij dwingend en afleidend ervaren, maar ook emoties komen zeer intens binnen. Het is lastig om in die draaikolk van indrukken en emoties de kalmte te bewaren. Dat brengt ons soms in moeilijkheden. We praten deze avond over het herkennen en benoemen van de verschillende soorten emoties. Ook over te heftige, gemengde, tegenstrijdige en andere moeilijke emoties.

Woensdag 23 november 2016 (Gent)
SLAAP en ADHD
Over hoe slaap en AD(H)D elkaar beïnvloeden ... meer bepaald: over het doorbreken van de vicieuze cirkel: slecht slapen geeft meer ADHD-symptomen --> daardoor slapen we slechter --> daardoor meer last van ADHD --> enz. Deze avond gaat over hoe we AD(H)D tactisch kunnen bekampen door onze slaap te verbeteren.

Woensdag 18 januari 2017 (Brugge)
Hoe Zet Ik Mezelf In Gang bij ADHD
Over de begindrempel geraken. In gang blijven. Dit is een steeds terugkerende problematiek bij AD(H)D-ers.
Deze avond bouwen we in Brugge verder op deze boeiende maar te korte avond van vorig jaar in Gent.
Dit thema "in gang zetten" wordt de maand erna vervolgd in: "Tot afwerking komen" wat behandeld wordt in groep Gent op 15 februari 2017.

Woensdag 15 februari 2017 (Gent)
AFWERKEN van dingen en ADHD
Eén van de redenen waarom alle AD(H)D-ers lange TODO-lijsten hebben, is omdat ze sneller nieuwe projecten bedenken, dan dat ze de lopende projecten afwerken. We gaan het er over hebben hoe we daar iets kunnen aan verbeteren...
Deze avond is een logisch vervolg op de avond "Hoe Zet Ik Mezelf In Gang bij ADHD" op woensdag 18 januari 2017 in Brugge.

Woensdag 19 april 2017 (Brugge)
THERAPEUTISCHE GAMES en ADHD
Een avond over welke mogelijkheden "Therapeutische Games" bieden om de obstakels van AD(H)D te overwinnen en een meer bevredigend leven uit te bouwen? We kijken bijvoorbeeld naar games zoals Superbetter en wat we er kunnen mee bekomen.

Woensdag 17 mei 2017 (Gent)
PERFECTIONISME en ADHD
Soms verliezen AD(H)D-ers zich in details en afwerking, en wordt het perspectief van wat er NOG allemaal moet gebeuren uit het oog verloren. Dat is een gevolg van hun gevoeligheid voor indrukken uit het NU: die overstemmen op dat moment alle herinneringen uit het verleden alsook alle plannen voor de toekomst. Tenzij we er iets aan proberen doen. Wat is daarbij zo al mogelijk ?

Woensdag 21 juni 2017 (Brugge)
WETEN en toch niet DOEN door AD(H)D
In tegenstelling van wat sommige (beginnende) therapeuten denken, weten ADHD-ers meestal héél goed wat er nodig is om de AD(H)D effecten tegen te gaan. Wij zijn niet dom. Alleen... het blijkt voor AD(H)D-ers onbegrijpelijk veel moeilijker dan voor neuro-typicals om consistent naar die wetenschap te handelen. Als we ook dat weten ... kunnen we daar dan ons functioneren mee verbeteren?

Geen opmerkingen: